ZATVORENÉ DONÁŠKA 0907 225 155
Prešov

Ochrana osobných údajov a Cookies

Pri návšteve našej internetovej stránky chceme, aby ste sa cítili bezpečne a príjemne. Ochrane vašej osobnej sféry prikladáme vysoký význam, nakoľko ochranu osobných údajov považujeme vo vzťahu k zákazníkovi za známku kvality. Cieľom nasledovných ustanovení, týkajúcich sa ochrany osobných údajov, je informovať vás o našom zaobchádzaní, používaní a poskytovaní osobných údajov.
 
Vstupom na našu webovú lokalitu a využívaním našich služieb prehlasujete, že ste si prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov a postupy zhromažďovania údajov a manipulácie s nimi, ktoré sú tu opísané, a že ste im porozumeli.
 
Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 25. mája 2018. Z času na čas môžeme v týchto zásadách ochrany osobných údajov vykonávať zmeny, preto sa sem pravidelne vracajte, aby vám neunikli prípadné aktualizácie.
 
NARIADENIE
Odo dňa 25. mája 2018 sa bude ochrana osobných údajov fyzických osôb  v Slovenskej republike riadiť, prípadne sa už riadi novými pravidlami. Tieto pravidlá vychádzajú z európskej legislatívy, konkrétne z nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/279 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“).
 
Popri Nariadení bude i naďalej platná i slovenská legislatíva týkajúca otázok ochrany osobných údajov , napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípade ďalšie predpisy týkajúce sa  špecifických otázok neupravených Nariadením. Nariadenie bude, poprípade je, priamo použiteľné v Slovenskej republike a bude po novom upravovať resp. už upravuje práva a povinnosti najmä dotknutých osôb, prevádzkovateľov či sprostredkovateľov.
 
Ďalej naša spoločnosť pre Vás pripravila detailné informácie ako spracúva Vaše osobné údaje v štruktúrovanej podobe, a to vždy v nadväznosti na to, v akom postavení sa nachádzate, či aké služby využívate (t.j. napríklad registrovaný zákazník alebo držiteľ karty či volajúci na naše call centrum a pod.). V nižšie uvedených jednotlivých sekciách sú umiestnené dokumenty, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov a ktoré, dúfame, Vám pomôžu ľahšie sa orientovať v tom, aké osobné údaje, v akom rozsahu a pre aké účely naša spoločnosť spracúva a aké práva Vám taktiež i podľa Nariadenia prináležia.
 
KTO ZHROMAŽĎUJE OSOBNÉ ÚDAJE?
Všetky osobné údaje poskytnuté alebo zhromaždené značkou Robbie Ribs sú kontrolované spoločnosťou Robbie Ribs s.r.o., so sídlom: Masarykova 16, Prešov 080 01, Slovenská republika, IČO: 51 416 085, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka č. 36104/P, ktorý vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov v zmysle aktuálne platnej legislatívy. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne.
 
Uvedené Zásady o ochrane súkromia sa vzťahujú na osobné údaje zhromaždené spoločnosťou Robbie Ribs s.r.o., v súvislosti so službami a výrobkami, ktoré ponúkame.
 
Uvedené Zásady o ochrane súkromia sa vzťahujú taktiež na obsah marketingových aktivít spoločnosti Robbie Ribs s.r.o., vrátane ponúk a reklám týkajúcich sa výrobkov a služieb spoločnosti Robbie Ribs s.r.o.(alebo na poskytovateľa služieb konajúceho v našom mene), ktoré vám zasielame na internetové stránky tretích strán, spolu s platformami a aplikáciami založených na vašich informáciách používaných na internetovej stránke. Tieto internetové stránky tretích strán disponujú spravidla vlastnými Zásadami o ochrane súkromia a Zmluvnými podmienkami. Skôr ako využijete takéto internetové stránky, odporúčame oboznámiť sa s nimi.
 
AKÝ DRUH OSOBNÝCH ÚDAJOV SA ZHROMAŽĎUJE?
Osobné údaje označujú akékoľvek informácie o osobe, na základe ktorých je možné túto osobu identifikovať, elektronické adresy, dátum narodenia, heslo a platobné údaje. Nezahŕňajú údaje, z ktorých bola identita odstránená (anonymné údaje).
 
Pri našom podnikaní zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje rôznymi spôsobmi. Môžeme zhromažďovať osobné údaje, ktoré ste nám priamo poskytli, ale zhromažďujeme tiež záznamy o tom, ako pracujete s našimi službami, napríklad využitím súborov cookie na tejto webovej lokalite. Informácie môžeme dostávať aj od tretích strán.
 
Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, môžu okrem iného obsahovať:
- vaše meno,
- e-mailovú adresu,
- poštovú adresu,
- telefónne číslo,
- fakturačné údaje,
- odpovede na prieskum,
- podrobnosti rezervácie a iné informácie, ktoré môžete o sebe poskytnúť na našom portáli,
- vašu adresu IP 
- typ webového prehliadača.
 
Môžete sa rozhodnúť, že nám svoje osobné údaje neposkytnete. Aby ste však mohli využívať výhody množstva funkcií nášho webového portálu, vo všeobecnosti nám musíte poskytnúť určité údaje o sebe. Iba registrovaní členovia môžu napríklad, získať prístup k novinkám a obsahu súvisiacemu výlučne pre členov, a zúčastňovať sa ankiet, súťaží alebo tomboly. Niektoré informácie sú okrem toho potrebné na to, aby ste nám mohli položiť otázku alebo iniciovať iné transakcie na našom portáli.
 
SPÔSOBY, AKÝMI ZHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
Osobné údaje ktoré nám poskytnete
Osobné údaje, ktoré nám poskytujete priamo. Účelom zhromažďovania údajov je spôsob vášho využitia našich služieb a výrobkov, ako aj obsah, ktorý zobrazujete alebo frekvencia a doba trvania vašich aktivít. Zhromažďujeme taktiež osobné údaje, ktoré nám poskytujete, keď sa registrujete na odber marketingového letáku, keď sa zúčastňujete prieskumu alebo keď si registrujete užívateľský účet za účelom nákupu našich výrobkov. V taktom prípade vás môžeme požiadať o osobné údaje ako sú vaše meno a priezvisko, prezívku, pohlavie, dátum narodenia, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.
 
Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.
 
 
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky.
Získavame a uchovávame taktiež určité typy osobných údajov, a to vždy, keď s nami komunikujete online. Napríklad, používame súbory cookies a sledovacie technológie pre získanie osobných údajov vtedy, ak sa váš internetový prehliadač spojí s našimi internetovými stránkami a ďalším obsahom, ktorý spravujeme.
 
Vaše osobné údaje sa zhromažďujú taktiež keď vyhľadávate, nakupujete, uverejňujete, súťažíte alebo vypĺňate dotazníky, alebo keď komunikujete s našimi reštauráciami.
 
Druhy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, sú napríklad: IP adresa, číslo zariadenia, údaje o polohe, počítačové informácie a informácie o pripojení ako je typ internetového prehliadača a verzia, nastavenie časového pásma, verzie a typy napájania internetového prehliadača, operačného systému a histórie nakupovania – ktoré spoločnosť Robbie Ribs s.r.o. niekedy akumuluje s podobnými informáciami od iných zákazníkov. V niektorých prípadoch pripojenia sa na internetové stránky spoločnosti Robbie Ribs s.r.o., môžeme tiež používať softvérové nástroje za účelom meraní a zhromažďovania informácií daného pripojenia, vrátane času odozvy stránky, sťahovania chýb, dĺžky návštev na konkrétnych internetových stránkach, informácií o interakcii stránky a metód použitých na opustenie internetovej stránky.
 
Taktiež môžeme zhromažďovať technické informácie, ktoré nám pomáhajú rozpoznať vaše zariadenie, aby sa predišlo podvodným konaniam a diagnostickým účelom.
 
Kamerové systémy na našich prevádzkach
Automaticky spracovávame aj záznamy z kamier na našich prevádzkach.
 
Naše reštaurácie sú monitorované kamerovými systémami s online prenosom a záznamom. Kamery na prevádzkach máme ako z dôvodu prevencie, tak aj z dôvodu objasňovania možnej nezákonnej činnosti. Prevádzkovateľom kamerového systému je spoločnosť Robbie Ribs s.r.o.
 
 
Získavame osobné údaje z ďalších zdrojov
Zhromažďujeme osobné údaje z ďalších zdrojov, vrátane našich dôverných tretích strán a z platforiem tretích strán, na ktorých má spoločnosť Robbie Ribs s.r.o. svoje užívateľské účty. Napríklad, ak použijete funkciu „Páči sa mi to“ na stránke Facebook alebo funkciu +1 na stránke Google+.
Okrem toho, dostávame informácie o vás a informácie o komunikácii ďalších návštevníkoch našich reklamných oznámení za účelom zistenia, ci naša reklama je relevantná a úspešná. Zhromažďujeme aj informácie o vás a vašich aktivitách na stránkach tretích strán v prípade, ak spoločne ponúkame služby alebo výrobky, alebo od poskytovateľov internetových údajov, ktorí môžu nahliadnuť do osobných údajov, ktoré uchovávame.
 
 
NA AKÉ ÚČELY VAŠE ÚDAJE SPRACÚVAME?
Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, používame iba na špecifické účely. Patrí sem, okrem iného, ponúkanie našich služieb, spravovanie vašej registrácie a konta vrátane vášho prístupu k nášmu webovému portálu, jeho používania a zverejňovania vašich recenzií, hodnotení a fotografií, spravovanie a podpora žiadostí o rezervácie a samotných rezervácií, komunikácia s vami o vašom konte alebo používanie nášho portálu a služieb na odpovedanie alebo reagovanie na vaše komentáre a otázky a iné poskytovanie služieb zákazníkom, oboznamovanie vás o zmenách v našich zmluvných podmienkach alebo zásadách ochrany osobných údajov, požiadanie o napísanie recenzie alebo o účasť v prieskume, prevádzka a vylepšenie nášho portálu a služieb, prispôsobenie vašich skúseností s naším portálom, meranie záujmu o náš portál a služby a ich vylepšovanie, upozorňovanie na nové propagačné akcie a špeciálne ponuky, umožnenie účasti v žrebovaní, súťaži alebo vyplnení prieskumu, ochrana pred podvodnou, neprípustnou, nepovolenou alebo ilegálnou aktivitou, jej prešetrenie a odrádzanie od takéhoto konania, spravovanie a ochrana vášho zariadenia a riešenie sporov alebo odstraňovanie problémov.
 
Vaše osobné údaje budeme používať len vtedy, ak nám to povoľuje zákon. Vaše osobné údaje budeme najčastejšie používať za nasledujúcich okolností:
 
na odovzdanie vám informácií a na spravovanie vašej registrácie a/alebo prihlásenia sa na odber nášho bulletinu alebo iných komunikačných materiálov,
na spravovanie našich každodenných obchodných potrieb, ktoré sa týkajú vašej účasti na našich súťažiach, lotériách alebo propagačných aktivitách alebo žiadostiach,
ochrana našich práv a oprávnených záujmov
zaistenie bezpečnosti našich systémov a sietí pred útokmi alebo snahou o zneužitie našich údajov
štatistické účely
s vaším súhlasom.
meranie návštevnosti našich stránok
vývoj a zlepšovanie našich webových stránok a služieb
organizovanie spotrebiteľských súťaží a plnenie povinností organizátora súťaže
vedenie účtovníctva a inej evidencie, povinnosť vedenia ktorej nám vyplýva z platných zákonov
na priamy marketing, a to najmä na posielanie našich reklamných správ a reklamných správ tretích strán
na pochopenie a odhadnutie záujmov, potrieba zmien v potrebách zákazníkov za účelom skvalitnenia našej internetovej stránky, našich súčasných výrobkov a služieb a/alebo vývoja nových produktov a služieb, a
 
KOMU VAŠE ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJEME?
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:
 
Ak to od nás požadujete
Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete. Zverejnenie uskutočňujeme v prípadoch, keď využijete komunitné funkcie našej internetovej stránky a zverejníte Vašu recenziu ku knihe alebo váš komentár. Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Momentálne spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:
 
 
 
Slovenská pošta a.s.
 
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S
 
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
 
Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.9084/S
 
 
 
V prípadoch externého spracúvania
Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.
 
Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:
 CTS Europe s.r.o.
(hosting a správa webu)
 
Moldavská 6, 040 11 Košice,
IČO: 43948065
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd. Sro vložka č.: 21120/V
 
EuroSMS, s.r.o 
(SMS brána)
 
Račianska 96, 831 02 Bratislava
IČO: 46 166 939
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, vložka č. 73978/B.
 
Google Ireland Limited 
(GSuite - ukladanie informácii o spotrebiteľských prieskumoch a súťažiach)
 
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 
 
Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám
Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.
 
Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.
 
 
Platobné karty
Naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia. 
 
Po využití platby kartou, disponujeme len základnými údajmi ako je napr. niekoľko prvých a posledných číslic platobnej karty.
 
 
Prenos do tretích krajín
Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.
 
 
AKO DLHO ÚDAJE UCHOVÁVAME?
Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich zhromaždili, vrátane účelov splnenia akýchkoľvek právnych, účtovných alebo zákonných požiadaviek na podávanie správ.
 
Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre vás konto prevádzkovať.
Pokiaľ nemáte konto vytvorené (nevytvorili ste si počas vytvárania objednávky heslo), uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov.
V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.
Kamerové záznamy štandardne ukladáme po dobu 14 dní. Keď však v monitorovanom priestore dôjde k protiprávnemu konaniu, môžeme kontaktovať políciu a predmetné záznamy príslušnému orgánu (polícia, súd a pod.) odovzdať. V takom prípade nie sú záznamy po 14-dňoch mazané, ale z dôkazových dôvodov ich uchovávame do právoplatného skončenia veci.
V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte.
Niektoré informácie môžeme uchovávať aj po zatvorení vášho konta, napríklad ak ich potrebujeme na splnenie našich zákonných povinností alebo na našu prevádzku, na udržanie bezpečnosti, na zabránenie podvodom a zneužívaniu a na ochranu alebo presadzovanie našich práv. 
 
 
 
BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV
Našu webovú stránku a iné systémy zabezpečujeme technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, prístupu, zmene alebo šíreniu vašich údajov nepovolanými osobami. Prístup do zákazníckych účtov a k iným personalizovaným službám je možný iba po zadaní identifikácie používateľa a osobného hesla. So svojimi prístupovými údajmi by ste mali vždy zaobchádzať diskrétne a po každom ukončení komunikácie s nami by ste mali zatvoriť okno prehliadača, najmä ak počítač používate spoločne s inými osobami.
 
Pri prenose osobných údajov pomocou tejto webovej stránky sa zásadne využíva tzv. Bezpečnostný protokol SSL (Secure Socket Layer) v spojení s 256-bitovým šifrovaním. O prenose šifrovaných  údajov vás informuje zobrazený symbol kľúča, príp. zamknutého zámku na dolnej stavovej lište prehliadača. Šifrovanie prepojenia sa realizuje kódovaním High-grade-Encryption (AES-256 256 bitov) a výmenou 1024 bitových kľúčov RSA.
 
V súvislosti s prístupom na našu webovú stránku sa na našich serveroch na zaistenie dátovej a systémovej bezpečnosti prechodne, zásadne nie na viac ako 30 dní, ukladajú údaje, ktoré môžu umožniť identifikáciu (napr. IP adresa). Údaje umožňujúce priradenie ku konkrétnej osobe spracúvame na účely dátovej a systémovej bezpečnosti na základe článku 6, ods. 1, vety 1, písm. f) GDPR a na základe nášho oprávneného záujmu o zabezpečenie našich systémov a o prevenciu proti zneužitiu.
 
AKÉ SU VAŠE PRÁVA?
Vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi tak, ako sú spracované. Uvedené práva si môžete uplatniť kedykoľvek. Nižšie uvádzame prehľad týchto práv, spolu s ich vysvetlením. Svoje práva môžete využiť prostredníctvom e-mailu alebo zaslaním žiadosti prostredníctvom formulára „Kontaktujte nás“
 
Keď spracovávame vaše osobné údaje, disponujete s množstvom práv týkajúcich sa spôsobu spracovania takýchto údajov a tieto si môžete uplatniť kedykoľvek. Nižšie uvádzame prehľad týchto práv, spolu s ich vysvetlením.
 
Právo na informácie. Máte právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako využívame vaše osobné údaje a o vašich právach. Z tohto dôvodu vám poskytujeme dané informácie v týchto Zásadách.
Právo na prístup a korekciu. Máte právo vstúpiť, opraviť alebo aktualizovať svoje osobné údaje, a to kedykoľvek v sekcii "Môj účet". Uvedomujeme si dôležitosť tohto stavu a v prípade, že si želáte využiť vaše práva, kontaktujte nás, prosím.
Právo na prenos údajov. Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, sú prenosné. To znamená, že sa dajú prenášať, kopírovať alebo prenášať elektronicky za určitých okolností.
Právo na vymazanie. Za určitých okolností máte právo požiadať, aby vaše údaje boli vymazané. Ak si želáte vymazať osobné údaje o vás, ktoré uchovávame, prosím, upovedomte nás o tom, a vykonáme primerané opatrenia na splnenie vašej požiadavky v súlade s právnymi predpismi. Ak už nie je viac potrebné uchovávať osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na akékoľvek účely a zo zákona nám nevyplýva povinnosť uchovávať ich, vynaložíme svoje úsilie na vymazanie týchto, zničenie alebo na ich permanentnú deidentifikáciu.
Právo na obmedzené spracovanie. Za určitých okolností máte právo na obmedzené spracovanie vašich osobných údajov.
Právo namietať. Za určitých okolností máte právo namietať proti určitým spôsobom spracovania, vrátane spracovanie na účely priameho marketingu (t.j. prijímanie našich e-mailov upozorňujúcich vás na rôzne potenciálne možnosti).
Právo podať sťažnosť prostredníctvom úradu pre dohľad. Máte právo podať sťažnosť priamo cez akýkoľvek miestny úrad pre dohľad ohľadom spracovania vašich osobných dát.
Právo na vymazanie obsahu. Ak ste nám poskytli súhlas na akúkoľvek činnosť s vašimi osobnými údajmi (t.j. chápeme súhlas ako právny podklad na spracovanie vašich osobných údajov), máte právo na zrušenie vášho súhlasu kedykoľvek (i keď tak urobíte, neznamená to, že všetko, čo sme vykonali s vašimi osobnými údajmi na základe vášho súhlasu, je do uvedeného momentu vymazania nezákonné). Váš súhlas na spracovanie osobných údajov môžete zrušiť kedykoľvek, a to poskytnutím nám podrobných informácií uvedených nižšie.
Práva týkajúce sa automatizovaného rozhodovania. Máte právo nebyť súčasťou rozhodnutia, ktoré je založené výhradne na automatizovanom spracovaní údajov a ktoré vás právne alebo inak závažne ovplyvňuje. Konkrétne, máte právo:
na ľudské zaobchádzanie, vyjadriť svoj názor, na vysvetlenie dôvodov takéhoto rozhodnutia po posúdení a vyjadriť námietky proti takémuto rozhodnutiu.
 
 
AKO NÁS KONTAKTOVAŤ?
Ak chcete uplatniť práva dotknutej osoby alebo máte všeobecné otázky o ochrane údajov, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať: 
 
Robbie Ribs s.r.o.
Masarykova 16
080 01 Prešov
Slovenská republika

Registrácia

Muž    Žena
   Súhlasím s Obchodnými podmienkami.